Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/content/69/6087969/tmp/sess_jplgebk7caa6q24n9vetiddo33, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/content/69/6087969/html/cym_species.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/69/6087969/html/cym_species.php:2) in /home/content/69/6087969/html/cym_species.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/69/6087969/html/cym_species.php:2) in /home/content/69/6087969/html/cym_species.php on line 2
ซิมบิเดียมทนร้อน | PSK Orchid - House of Cymbidium
หน้าแรก | Cymbidium species | Heat Tolerant Cymbidium | Aerides - สกุลกุหลาบ | Others - กล้วยไม้อื่นๆ | Outlet - เปิดท้ายขายไม้ | เว็บบอร์ด  
Cymbidium species
Cymbidium species - ซิมบิเดียมพันธุ์แท้
Cymbidium atropurpureum - ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุม

  Cymbidium atropurpureum - ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุม เป็นซิมบิเดียมทนร้อนพันธุ์แท้ที่มีลักษณะลำต้นคล้ายคลึงกับกระเรกระร่อน (Cymbidium aloifolium) และกระเรกระร่อนปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum) แต่มีลัษณะใบเรียวเล็ก หนาเป็นมันและค่อนข้างตั้ง ดอกกว้างประมาณ 3.5-4.5 ซม. ช่อดอกห้อยยาวประมาณ 50-70 ซ.ม. จำนวนดอกประมาณ 20-30 ดอกต่อช่อ ดอกมีสีแดงเข้มถึงสีน้ำตาลอมเขียว กลีบปากสีขาวและมีแต้มสีแดง มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นมะพร้าว

  ซิมบิเดียมอะโทรเปอเปอริอุมเหมาะแก่การพัฒนาซิมบิเดียมทนร้อนสายสีแดงเข้มและช่อห้อยระย้า แต่ต้องพัฒนาอีกหลายชั้นเพื่อกำจัดข้อเสีย เช่น ฟอร์มต้นและใบค่อนข้างหยาบ ดอกบานไม่ทน เป็นต้น สายพันธุ์ที่เหมาะแก่การปรับปรุงพันธุ์คือสายพันธุ์จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีดอกสีแดงเข้มกว่าสายพันธุ์จากแหล่งอื่นๆ
 
ฤดูออกดอก : ช่วงต้นเดือนมกราคม
การกระจายพันธุ์ : ตอนใต้ของไทย คาบสมุทรมลายู มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว ฟิลิปปินส์ เกาะไหหลำและภาคใต้ของเวียดนาม

Cymbidium madidum - ซิมบิเดียมแมดดิดุม
  Cymbidium madidum - ซิมบิเดียมแมดดิดุมเป็นซิมบิเดียมพันธุ์แท้เขตร้อนของประเทศออสเตรเลีย มีลักษณะขนาดค่อนข้างใหญ่ หัวกว้างประมาณ 5-6 ซม. ยาวประมาณ 10-1...

Cymbidium devonianum - กระเรกระร่อนใบพาย หรือ กระเรกระร่อนภูหลวง
  Cymbidium devonianum - กระเรกระร่อนใบพาย หรือ กระเรกระร่อนภูหลวง เป็นซิมบิเดียมที่ลักษณะพิเศษคือปลายใบกว้างประมาณ 15 ซม. แล้วค่อยๆสอบแคบลงมายังโคนใบ ก...

Cymbidium insigne - สำเภางาม
  Cymbidium insigne - สำเภางาม เป็นซิมบิเดียมที่มีความโดดเด่น ใบกว้าง 1.8-2 ซม. ยาวประมาณ 60-100 ซม. ช่อดอกสูงได้ถึง 1.5 เมตร ดอกสีขาวปากเหลือง และ สีขา...

Cymbidium chloranthum - ซิมบิเดียมคลอรัมทัม
  Cymbidium chloranthum - ซิมบิเดียมคลอรัมทัม เป็นซิมบิเดียมขนาดเล็ก มีลักษณะหัวค่อนข้างแบนกว้างอย่างชัดเจน กว้างประมาณ 4-5 ซม. ใบค่อนข้างกว้าง 2-3 ซม. ...

Cymbidium dayanum - กระเรกระร่อนเขา
  เป็นซิมบิเดียมทนร้อนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใบแคบโค้งเรียวยาวทำให้มีทรงพุ่มใบดูอ่อนช้อยสวยงาม ดอกมีสีขาวและมีเส้นแดงอยู่กลางกลีบดอก

Cymbidium finlaysonianum - กระเรกระร่อนปากเป็ด
  เป็นซิมบิเดียมขนาดกลางถึงใหญ่ ใบกว้างหนา ยาวได้ถึง 100 ซม. กว้าง 3-6 ซม. ช่อดอกยาวมีจำนวนดอกต่อช่อมากประมาณ 20-40 ดอก สีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมเข...

Cymbidium aloifolium - กระเรกระร่อน
  เป็นกล้วยไม้ที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุด เป็นกล้วยไม้ขนาดกลางถึงใหญ่มาก พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ มีความแปรผันของขนาดและสีดอกค่อนข้างมาก

Cymbidium bicolor - กระเรกระร่อนสองสี
  เป็นซิมบิเดียม 1 ใน 5 ชนิดของซิมบิเดียมในกลุ่มกระเรกระร่อนหรือ Section Cymbidium มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระเรกระร่อนธรรมดามาก

Cymbidium dayanum var. alba หรือกระเรกระร่อนเขาเผือก
  เป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่หายาก ดอกมีสีขาวใส ลักษณะต้นค่อนข้างเล็กกว่าฟอร์มดอกแดงและฟอร์มปกติ แต่กลับมีขนาดดอกแทบไม่ต่างกัน

Cymbidium ensifolium - จุหลัน
  เป็นซิมบิเดียมที่สวยงามและเป็นกล้วยไม้ 1 ใน 3 ชนิดแรกที่ถูกนำไปปรับปรุงพันธุ์นับย้อนหลังไปประมาณ 2,500 ปีในประเทศจีนซึ่งชนชาติจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคล

Cymbidium dayanum สายพันธุ์ดอกแดง
  Cymbidium dayanum สายพันธุ์ดอกแดง ยังไม่มีการตั้งชื่อสายพันธุ์อย่างเป็นทางการ มีลักษณะค่อนข้างเล็กกว่า Cymbidium dayanum สายพันธุ์ธรรมดามากราวๆครึ่งหน...

Cymbidium finlaysonianum alba - กระเรกระร่อนปากเป็ดเผือก
  เป็นอีกฟอร์มหนึ่งของกระเรกระร่อนปากเป็ดที่หายาก ลักษณะลำต้นขนาดใหญ่ ใบหนาแข็งสีเขียวเข้ม ยาวได้ถึง 1 เมตรเศษๆ กลิ่นดอกหอมหวาน สีเหลืองใส ปากสีขาว ช่อย...


ทั้งหมด 13 รายการ
หน้า
1

Cymbidium species By Flickr
Cymbidium eburneum 2017-10-24 01

JVinOZhas added a photo to the pool:

Cymbidium eburneum 2017-10-24 01

Widespread from Assam and Nepal in the West, through Myanmar and Vietnam and into Hainan Province in China in the East.


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 12-4-17...


Cymbidium tigrinum 2017-11-13 01

JVinOZhas added a photo to the pool:

Cymbidium tigrinum 2017-11-13 01

A lovely species from India and China.


Cymbidium insigne 2017-11-13 02

JVinOZhas added a photo to the pool:

Cymbidium insigne 2017-11-13 02

From Northern Thailand, Vietnam and Hainan Province, China.


Cymbidium insigne 2017-11-13 01

JVinOZhas added a photo to the pool:

Cymbidium insigne 2017-11-13 01

From Northern Thailand, Vietnam and Hainan Province, China.


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-30-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-26-17...
...200th view 12-3-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-25-17...
...200th view 12-1-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-23-17...
...200th view 11-28-17...


fragrant, Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

fragrant, Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-26-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-21-17...
...200th view 12-5-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-18-17...
...200th view 11-28-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 12-3-17...


Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

nolehacehas added a photo to the pool:

Cymbidium tracyanum 'Citron Sunray' species orchid

...100th view 11-15-17...
...200th view 11-21-17...
...300th view 12-11-17...


Cymbidium ensifolium 'Shi Zhang Hong'

Andrew H Kimhas added a photo to the pool:

Cymbidium ensifolium 'Shi Zhang Hong'


Cymbidium ensifolium 'Shi Zhang Hong'

Andrew H Kimhas added a photo to the pool:

Cymbidium ensifolium 'Shi Zhang Hong'


Cymbidium hookerianum 'Smith' 2017-10-09 01

JVinOZhas added a photo to the pool:

Cymbidium hookerianum 'Smith' 2017-10-09 01


Cymbidium lowianum

species orchidshas added a photo to the pool:

Cymbidium lowianum


Cymbidium lowianum

species orchidshas added a photo to the pool:

Cymbidium lowianum


Cymbidium traceyanum 'Albinistic'

species orchidshas added a photo to the pool:

Cymbidium traceyanum 'Albinistic'
 
Powered by PSK Orchid - House Of Cymbidium

Warning: Unknown: open(/home/content/69/6087969/tmp/sess_jplgebk7caa6q24n9vetiddo33, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0